Jakie będą mieć Państwo korzyści ?

 • usługa dostosowana do godzin otwarcia
 • bezpośredni nadzór nad usługą
 • profesjonalny sprzęt i najnowsze technologie
 • jednolite standardy obsługi i nadzoru w każdej lokalizacji
 • ubiór pracowników dostosowany do Państwa wymagań
 • usługi wykonywane są wyłącznie przez personel posiadający odpowiednie umiejętności i niezbędne uprawnienia
 • naszych Klientów zabezpiecza polisa odpowiedzialności cywilnej
 • profesjonalny dobór personelu – wydajność pracy

Co decyduje o naszym wspólnym sukcesie ?

 • szczegółowa weryfikacja i selekcja przy naborze pracowników
 • zapewniamy szkolenia teoretyczne i praktyczne organizowane przez dostawców - WETROK
 • usystematyzowane podejście do zagadnień technologii
 • opracowane standardy i normy dla usług stosowane w kalkulacjach
 • zapewniamy dostawy sprzętu i środków na miejsce świadczenia usług
 • płynność realizacji dostaw przez opracowane z dostawcami harmonogramy

Specjalistyczne Usługi
Porządkowo-Czystościowe Clean Plus
Małgorzata Wrońska-Rak

ul. Kowalczewskiego 1/33 
25-635 Kielce 

 Tel. 500 290 091, 501 689 603

biuro@clean-plus.pl